2024. Május 28. Emil, Csanád, Vilmos

Fiatalok


Sport


Kultúra

Cserediák program

Belvárosi látnivalók

Térkép
 
 

 
  Közélet  -  2017. 03. 30. 11:08  -  Gáspár Péter, fotó: Bácskai Gergely
Kereplő szól majd a fehérvári Bazilika tornyából Nagycsütörtöktől Nagyszombatig
  
A Püspöki Palotában mutatták be csütörtökön a 2017-es fehérvári Húsvét különlegességeit. Spányi Antal megyés püspök egy régi hagyományt elevenít fel idén Húsvétkor, Nagycsütörtöktől Nagyszombatig harang helyett kerepelő szól majd a Bazilika tornyából, jelképezve a keresztények gyászát, Jézus szenvedése és halála miatt.  A megyés püspök Nagycsütörtökön egy Jézus korabeli olajfából préselt olajjal áldja meg a keresztelendők és a betegek olaját.
Ősi hagyományt elevenítenek fel idén Húsvétkor Székesfehérváron. Régi szokás volt, hogy nagycsütörtökön megkötözték a harangokat és tompán zúgó kereplő hívta a népet a templomba, a harangok ilyenkor "Rómába mentek". Az egyház már igen régen kereplőkkel pótolta a harangok szavát. A székesfehérvári bazilika tornyából Nagycsütörtöktől Nagyszombatig újra kereplő szól majd, amelyet Schlosser Attila Iván nyugdíjas érseki építész, műemléki szakértő készített Spányi Antal püspök megbízásából.
Schlosser Attila Iván elmondta, hogy az eredeti kereplőt a sümegi ferences kegytemplom tornyában találta, egy értékleltár készítése közben. A műemléki szakértő a mintegy 250 éves, törtött hangládájú kereplőt felújította, beindításakor pedig kiderült, hogy különleges értékről van szó, hiszen készítőjének arra is volt gondja, hogy egyedi ütemet üssön. A hangszert elektromos meghajtással is ellátta Schlosser Attila.
Az idei Húsvét különlegessége lesz az is, hogy a megyés püspök jeruzsálemi, az Olajfák hegyéről származó olajat használ fel a szent olajok és krizma szenteléséhez. Spányi Antal püspök elmondta, hogy ebben az esztendőben sikerült egy kis olajat szerezni Jeruzsálemből, az Olajfák hegyéről: az olaj az egyik legősibb olajfa terméséből van préselve. A Getszemáni kertben ugyanis ma is áll még nyolc matuzsálemi korú olajfa, amelyek gyökerei már élhettek Krisztus korában. Spányi Antal püspök elmondta, hogy a keretet a ferencesek gondozzák és őrzik és egy ferences atyától kapták a különlegességet. Az idei ünnepen a gyerekek megajándékozására is gondoltak, a Barátok Boltjában már kapható a húsvéti csemege: csokoládés ostyadarabok színes cukorral.
A megyés püspök szólt arról is, hogy a húsvéti ünnepkör egészen különleges az egyház életében, ennek középpontja a Nagyhét, ami Virágvasárnappal, a barkák szentelésével kezdődik és tart Húsvétig.  A Nagyhéten belül is különösen fontos a szent három nap, Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat. Nagycsütörtökön délelőtt az egyházmegye papjai és hívei összegyűlnek a püspöki székhelyeken, hogy részt vegyenek az olajszentelési szentmisén. A jelenlévő papok ekkor újítják meg a szenteléskor tett ígéreteiket, hiszen Nagycsütörtök a papság alapításának napja. Ezen a szentmisén szenteli meg a püspök a szent olajakat, amelyet egész évben az egyházmegyében használni fognak.
 
Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató a Nagyheti eseményekről szólva elmondta, hogy a Virágvasárnapi püspöki szentmise április 9-én 10.30-kor lesz a Székesegyházban, a Családok keresztútjára pedig április 9-én 15 órától a maroshegyi plébániánál várják a résztvevőket, akik a sóstó tanösvényen járnak keresztutat. Április 13-án, Nagycsütörtökön a Székesegyházban 18 órakor püspöki szentmise lesz az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor tartja. Nagypénteken, április 14-én 15 órakor pedig Székesfehérvár város keresztútját tartják a Palotvárosi Kálváriánál. A nagypénteki szertartás 18 órakor lesz a Bazilikában. Húsvét vigíliáján, április 15-én Nagyszombaton, a Székesegyházban 19 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, amely húsvéti körmenettel fejeződik be. Húsvétvasárnap püspöki szentmise lesz 10.30-kor a Székesegyházban Urunk feltámadásának ünnepén