2021. Április 16. Csongor, Bernadett

Fiatalok


Sport


Kultúra

Cserediák program

Belvárosi látnivalók

Térkép
 
 

ITS, TFK társadalmasítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Székesfehérvár Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és Településfejlesztési Koncepcióját 645/2014. (IX.19.) sz. határozatával fogadta el, mely tervdokumentumok elkészítésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet előírásai szerint, pénzügyi forrását tekintve a KDOP 3.1.1/E-13-2013-0004 azonosító számú „Fenntartható városfejlesztés előkészítése, megalapozása Székesfehérváron és funkcionális térségében” című pályázat keretében került sor.

 
 

Székesfehérvár Integrált Területi Programja (ITP) az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) fejlesztési irányain, a célok elérését szolgáló intézkedésein alapulóan került kidolgozásra. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tartalmi- és forráskeretei mentén megvalósításra tervezett ITP az 1562/2016. (X.13.) Kormányhatározat követelményeinek megfelelően módosításra került és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2016. december 16-án elfogadásra.

 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Bizottság által elfogadott, a 2014-20 Európai Uniós programidőszak Magyarország számára rendelkezésre álló forrásainak megalapozását szolgáló operatív programok alapján az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatra került és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadásra.
 
 
 
 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2014-20-as programozási időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) és Településfejlesztési Koncepciója (TFK), valamint azok közös Megalapozó vizsgálata a támogató intézményi (Nemzetgazdasági Minisztérium) vélemény birtokában 2014. szeptember 19-én elfogadásra került.
 
 
 

 Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása
 


Szórakozóhelyek

Hírek

   Webkamera