2021. Szeptember 19. Vilhelmina, Januáriusz, Dorián

Fiatalok


Sport


Kultúra

Cserediák program

Belvárosi látnivalók

Térkép
 
 

Székesfehérvári Családsegítő Központ

SZÉKESFEHÉRVÁRI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FEJÉR MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK MÓDSZERTANI KÖZPONTJA

Családsegítő központ

Szakembereink segítséget nyújtanak az egyének és családok életében jelentkező szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzetek kezeléséhez és kialakulásának megelőzéséhez.

Az észlelő- és jelzőrendszer a Családsegítő Szolgálatnál
 
Törvényi háttér:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 64.§ rendelkezik.
 
A jelzőrendszer működésének alapelvei:
Olyan egyéni, vagy családi, környezeti, társadalmi helyzet, vagy ezek következtében kialakult állapot megelőzése, amely az egyén, vagy család testi, vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza. A már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása.
 
A jelzőrendszer részei:
 
a.,Jelzési kötelezettséggel:
-jegyző
-szociális szolgáltatók(alap- és szakellátás intézményei, szervezetei),
-egészségügyi szolgáltatók(háziorvosok, védőnők, a szakellátás intézményei),
-gyermekjóléti alap- és szakellátás intézményei
-pártfogói felügyelői szolgálat,
-jogi segítségnyújtói szolgálat
 
b.,Jelzési kötelezettség nélkül:
-oktatási-nevelési intézmények,
-közművelődési intézmények
-rendőrség
-bíróság, ügyészség,
-társadalmi szervezetek,
-egyházak
-magánszemélyek(önkéntes segítők, lakóközösségek, szomszédsági rendszer:közös képviselők, házfelügyelők, a területen levő boltok, vendéglátó-ipari egységek stb),
-bármely egyéb intézmény, szervezet, amely mindennapos tevékenysége során veszélyeztetett személyekkel kerül kapcsolatba(pl. közüzemi szolgáltatók)
 
A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
 
Problémajelző adatlap (itt letölthető)

Szolgáltatásaink:

 • Tájékoztatás a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról
  Tájékoztató (letölthető itt), Szórólap (letölthető itt)
 • Szociális, életvezetési, mentálhigiénés és adósságkezelési tanácsadás
 • Segítségnyújtás szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében
 • Segítségnyújtás a családban jelentkező krízis, működési zavarok, konfliktusok megoldásában
 • Családterápia, pszichológiai tanácsadás
 • Problémamegoldó-, önsegítő csoportok, klubfoglalkozások
 • Kapcsolatügyelet működtetése - Ügyeletek az országban (letölthető itt)
Adósságkezelési  Csoport

A csoport munkatársai tanácsadói végzettséggel rendelkeznek és a háztartási díjhátralékos ügyfelekkel dolgoznak. Közvetítői szerepet vállalnak a Szolgáltatók és az adós ügyfelek között, valamint tájékoztatást adnak az adósságrendezéshez igénybe vehető támogatásokról. A különböző ellátási formákhoz való jogosultságot, a helyi szociális rendelet szabályozza. Tájékoztató (letölthető itt)   

Gyermekjóléti szolgálat

Szakembereink segítséget nyújtanak gyermekek, fiatalok és szüleik számára, a gyermekek és fiatalok testi, lelki egészségét, jólétét veszélyeztető problémák megelőzése, megoldása érdekében.

Szolgáltatásaink:  

 • Tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutás módjáról
 • Segítségnyújtás a hivatalos ügyek vitelében, a jogi képviselet elérhetőségében
 • Családtervezési, pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés tanácsadás
 • Segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok, a gyermek személyiségfejlődését gátló problémák megoldásához, a szülőkkel való kapcsolat rendezéséhez
 • A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozás során a problémák megszüntetése
 • Játékos, kreatív, készségfejlesztő csoportfoglalkozások, önismereti csoportok, szabadidős programok szervezése.
 • Helyettes szülői hálózat működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatások módszertani központja

 A módszertani gyermekjóléti szolgálat a megye területén működő gyermekjóléti szolgálatok családgondozóinak nyújt szakmai segítséget, ennek érdekében: 

 • tanácsadói hálózatot működtet,
 • személyes konzultációt biztosít,
 • továbbképzéseket szervez,
 • lehetőséget biztosít szakkönyvtár, folyóiratok, adminisztrációs anyagok hozzájutásához,
 • szakmai műhelymunkát, tapasztalatcseréket szervez.

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat dolgozói alapvetően hátrányos helyzetű egyének, családok körében végzik szociális és mentális kríziskezelő tevékenységüket. Munkatársaink képzett szakemberek: szociális munkás, szociálpedagógus, szociológus, pszichológus, mentálhigiénés asszisztens végzettségűek. Intézményünkkel együttműködő szakemberek segítik munkánkat: gyámhivatalok képviselői, rendőrség munkatársai, klinikai szakpszichológus, pszichiáter, fiatalkorúak ügyésze, bíróság családterapeuta, gyermekorvos, védőnő, gyógypedagógus.

 

Az intézmény munkatársai elérhetőek:

Ügyfélfogadási napokon:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: szakmai nap - ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 13.00

az alábbi címen:

Családsegítő Központ 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12.
Gyermekjóléti Szolgálat 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.
Intézményvezető: Nagy Hedvig

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ központi telefonszáma: 22/202-400, fax: 22/312-502

Családsegítés külön száma: 22/202-404, fax az előbbi mellett 22/202-402
 
Gyermekjóléti Központ külön száma: 22/202-405, fax: 22/202-402

 

 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása
 


Szórakozóhelyek

Hírek

   Webkamera